Kim jesteśmy ?

East West Investments jest doświadczoną firmą zajmującą się głóe rozwojem kontaktóospodarczych firm polskich z podmiotami gospodarczymi na całym świecie. Skupiamy się głównie na małych oraz średnich firmach.

EWI posiada rozwiniętą sieć artneróa rynkach europejskich i nie tylko. Dzię temu jesteśmy w stanie zaoferować polskiemu podmiotowi szeroką gamę możliwości współpracy z firmami oraz inwestorami zagranicznymi tak w Polsce jak i na rynkach trzecich.
Kontakt

East West Investments

Ul.Modrzewiowa 46
05 506 Magdalenka
Poland
Ph/fax 00 48 22 757 96 82
Mob. 00 48 660 49 63 99
bogdan.gumkowski@ewinvest.pl
piotr.bochinski@ewinvest.pl
© 2019 East West Investments, All rights reserved. |