Kim jesteśmy ?

East West Investments jest doświadczoną firmą zajmującą się głóe rozwojem kontaktóospodarczych firm polskich z podmiotami gospodarczymi na całym świecie. Skupiamy się głównie na małych oraz średnich firmach.

EWI posiada rozwiniętą sieć artneróa rynkach europejskich i nie tylko. Dzię temu jesteśmy w stanie zaoferować polskiemu podmiotowi szeroką gamę możliwości współpracy z firmami oraz inwestorami zagranicznymi tak w Polsce jak i na rynkach trzecich.
Nasze usługi

1. Znajdowanie inwestorów zagranicznych jako partnerów dla naszych polskich klientów.
2. Pomoc przy sporządzeniu strategii współcy z potencjalnym partnerem zagranicznym.
3. Pomoc prawna przy organizacji współcy z inwestorem zagranicznym.
4. Pomoc w otwarciu polskich firm za granica.
5. Oferta tzw. "business opportunities" - możliwości inwestowania na rynkach trzecich.
6. Pomoc we wprowadzeniu polskich produktów naktóre rynki trzecie.
© 2019 East West Investments, All rights reserved. |